سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ورزش متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نظارت بالینی

برنامه نظارت بالینی از مدارس غیر انتفاعی  دخترانه پروین اعتصامی و  پسرانه نمونه رشد در تاریخ 95/8/8 انجام شد. گروه آموزشی درس

تربیت بدنی استان از زحمات مدیران و دبیران تربیت بدنی این مدارس تشکر میکند.