سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ورزش متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نظارت بالینی از مدارس

برنامه نظارت بالینی از مدارس دخترانه فطرت ،غیر انتفاعی پسرانه دهخدا،پسرانه نمونه رشد وغیر انتفاعی دخترانه پروین اعتصامی .برنامه بازدید از مدارس فوق در زمینه طرح حیاط پویا ،ایمن سازی مدارس، برنامه درس ملی المپیاد درون مدرسه ای وارزشیابی درس تربیت

بدنی انجام شد.

ونکات وموارد قابل توجه برای اجرای درس تربیت بدنی اعلام گردید ودر این زمینه از زحمات مدیران ودبیران مدارس به ویژه  دبیرستان

دهخداتشکر می شود.