سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ورزش متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    ارسال کار عملی درس پژوهی

همکاران محترم شرکت کننده در دوره ضمن خدمت درس پژوهی تاریخ 10/10/ 96 تا دهم اسفند ماه 96اثار خود را در یک لوح فشرده  به تربیت بدنی اداره کل اموزش و پرورش استان مرکزی ارسال نمایند.همکاران به شکل تیمی در هر منطقه در گروههای 2 تا 4 نفره از روند طراحی اموزشی خود  پس از گزارشگیری وتغییرات و اصلاح طرح درس یک فیلم  از اثر گروهی خود گرفته  ونهایتا تا تاریخ 10/10/ 96 انرا به اداره کل اموزش وپرورش استان مرکزی ارسال نمایند. عواقب عدم ارسال به عهده ی همکار خواهد بود.