سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ورزش متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نظارت بالینی از مدارس ناحیه 2 اراک

در ادامه طرح نظارت باینی از مدارس استان از دبیرستان میثاق ناحیه یک اراک بازدید بعمل امد.در تاریخ 29/ 11/ 96 از دبیرستان متوسطه اول میثاق ناحیه یک اراک که از مدارس غیر انتفاعی می باشد بازدید شد. ضمن تشکر از مدیریت دبیرستان ومعلم تربیت بدنی نکات اموزشی سند تحول و موارد ارزشیابی درس تربیت بدنی  (ازمون هماهنگ پایه نهم)یاداوری گردید.در ضمن مدرسه مذکور از سالن ورزشی  بانک ملی خارج از مدرسه استفاده می کند.