سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ورزش متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نظارت بالینی

طرح نظارت بالینی از مدارس  پسرانه عدالت و دخترانه ایمان  ناحیه یک اراک  توسط گروههای اموزشی متوسطه اول استان انجام گردید.از زحمات  مدیران و معلمان تربیت بدنی هر دو مدرسه تشکر و قدردانی می گردد.